Zagrebački holding Mapa weba Kontakti

Anketa

Ukoliko ste korisnik Odlagališta, koliklo ste upoznati s procedurom odlaganja otpada na odlagalištu Prudinec/Jakuševec?

  • U potpunosti - 26,58%
  • Dobro - 13,92%
  • Nisam upoznat/a - 59,49%